Sở TTTT Tây Ninh tổ chức lớp “Huấn luyện đào tạo chuyên sâu An toàn an ninh thông tin” năm 2017

Trong 3 ngày (19-21/7/2017), tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp “Huấn luyện đào tạo chuyên sâu An toàn an ninh thông tin” năm 2017 cho 26 học viên là thành viên đội phản ứng nhanh và chuyên trách công nghệ thông tin của các sở, ngành trong tỉnh.
Tham gia lớp tập huấn, các học viên đã được chuyên gia về an ninh mạng của Công ty Cổ phần Tư Vấn Dịch Vụ Tin Học Đức Nguyên Á hướng dẫn các kỹ năng về công tác ứng phó sự cố, bảo vệ hệ thống thông tin, điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố máy tính, xử lý các lỗ hỏng bảo mật, xử lý mã độc; cảnh báo kịp thời các vấn đề về an toàn thông tin mạng máy tính trên địa bàn tỉnh. Tham gia diễn tập bảo vệ hệ thống thông tin của tỉnh.

chuyensau.jpg

Hiện nay, vấn đề an toàn an ninh mạng đang là mối quan tâm hàng đầu của các sở, ban, ngành trong tỉnh. Việc huấn luyện đào tạo chuyên sâu về an toàn an ninh thông tin cho các thành viên đội phản ứng nhanh và cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành càng được chú trọng nhằm ứng phó kịp thời các sự cố bảo mật thông tin trong hệ thống mạng tại các đơn vị trong tỉnh.

Theo Cổng Thông Tin Điện tử Tây Ninh


Liên hệ DNA

 

Mobile  +84 (28) 38 266 877
  +84 (28) 39 401 619

 

Location  DNA Headquarter
  60 Nguyễn Đình Chiểu

  F1 Rosana Tower, Quận 1
         TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam