Tầm nhìn chiến lược về an toàn thông tin

Ngày nay vấn đề an toàn thông tin tác động mạnh mẽ đến doanh nghiệp, đặc biệt trong thời điểm kinh tế khó khăn, cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Nếu doanh nghiệp phạm phải sai lầm trong bảo mật có thể dẫn đến những hậu quả khó lường.

vision

Nhận thức rõ vấn đề này nên Công ty Sữa Đậu Nành Việt Nam (Vinasoy) đã hợp tác cùng Công ty Tư vấn Chiến lược An toàn Thông Tin DNA giải quyết bài toán ATTT cho doanh nghiệp. Phóng viên báo Doanh Nhân Sài Gòn đã có cuộc trò chuyện với lãnh đạo hai đơn vị này : 

 


Liên hệ DNA

 

Mobile  +84 (28) 38 266 877
  +84 (28) 39 401 619

 

Location  DNA Headquarter
  60 Nguyễn Đình Chiểu

  F1 Rosana Tower, Quận 1
         TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam